Điều Kiện Và Điều Khoản AE888 – Venus Casino

 1. Thành viên Venus Casino có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản cá nhân. Tất cả các vé cược trực tuyến bằng tài khoản khách hàng đều coi là có hiệu lực ( không cung cấp thông tin tài khoản cho bất cứ ai khác, nếu có ai đó tự nhận là đại lý chính thức hoặc nhân viên AE888 – AE888.net cần bạn cung cấp thông tin tài khoản thì đó đều là giả mạo )
 2. Người chơi khi tham gia cá cược hãy đảm bảo là thanh niên 18 tuổi trở lên. Venus Casino có quyền tạm khóa tài khoản để kiểm tra độ tuổi của khách chơi, tài khoản sẽ được mở nếu khách chơi đáp ứng được yêu cầu này.
 3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tài khoản bị đánh cắp và đặt cược tại trang chơi. Hãy đảm bảo mật khẩu được bảo mật một các tốt nhất.
 4. Vé cược gửi không thành công đồng nghĩa với việc ván cược đó không có hiệu lực. Hãy kiểm tra tình trạng của vé cược để đảm bảo tránh xảy ra tình trang tranh cãi không mong muốn
 5. Vé cược sau khi xử lí được xác nhận thì khách chơi không thể hủy cược hay thay đổi vé cược. Nếu hai hoặc nhiều hơn vé cược cùng một nội dung cùng thời gian cược, thì công ty sẽ chấp nhận một vé cược, các vé cược còn lại sẽ bị hủy
 6. Tự động ngắt kết nối mạng khi đang xuất bài hoặc trước đó không ảnh hưởng đến kết quả của ván cược.
 7. Nếu có tai nạn bất khả kháng, hacker xâm nhập, sự cố mạng dẫn đến mất số liệu thì thông báo của công ty sẽ là kết quả cuối cùng
 8. AE888 – Venus Casino luôn lưu lại lịch sử cược của mọi người chơi để tránh xảy ra tranh chấp.
 9. Công ty luôn là quyết định cuối cùng của mọi tranh chấp nếu có thay đổi về thỏa thuận, nguyên tắc của trò chơi.
 10. Các hành vi không chính đáng hoặc tổ chức cố tình gây tổn hại đến lợi ích của công ty thì công ty có quyền hủy đơn cược và chấm dứt tài khoản.
 11. Một người chơi không thể đăng ký nhiều hơn 1 tài khoản.